38. rekrutacja stypendystów Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci

Stowarzyszenie naukowców, twórców, studentów i popularyzatorów nauki prowadzi rekrutację zdolnych nastolatków z całej Polski. Zakwalifikowana do programu młodzież będzie mogła w nadchodzącym roku szkolnym brać udział w wielodyscyplinarnych obozach naukowych, warsztatach badawczych, seminariach, spotkaniach, koncertach i wystawach.

Szczegóły