Czym jest pomocniczość? Przypominamy z okazji 30 lat samorządności

Każdy z nas tu, gdzie mieszka, ma pewne potrzeby. Dla samorządu ich zaspokajanie to zadania publiczne – są rozwiązywane jak najbliżej obywateli – w gminie. Dziś trochę trudno uwierzyć, ale jeszcze 30 lat temu było inaczej – wszystko było scentralizowane. 27 maja 1990 r. weszła w życie ustawa o samorządzie gminnym i zaczął obowiązywać podział zadań według zasady pomocniczości.

Szczegóły