“Jestem świadomy to się opłaca”

Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej rozpoczyna realizację projektu „Jestem świadomy to się opłaca”

Projekt obejmuje swoim zasięgiem 4 województwa, wszystkie grupy wiekowe oraz 3 główne zagadnienia tematyczne zapewniające spójność konieczną do osiągnięcia celów Zrównoważonego Rozwoju:

-Bioróżnorodność i związaną z nią ochronę środowiska

-Czyste powietrze i wpływający na nie rozwój gospodarczy

-Gospodarkę odpadami i rolę człowieka w ich wytwarzaniu

Szczegóły