MIESZKAŃCY WYBRALI LOKALIZACJE 2 PARKLETÓW

Włocławianie zdecydowali. Nowe parklety w obszarze rewitalizacji pojawią się przy pl. Wolności i ul. Zduńskiej.

Parklety, czyli służące wypoczynkowi drewniane konstrukcje z siedziskami i zielenią, to jeden z pomysłów mieszkańców, który pojawił się podczas konsultacji społecznych Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028 (GPR). Po weryfikacji, projekt 3.1.4. Parklety w Śródmieściu znalazł się w przyjętym przez Radę Miasta dokumencie i został skierowany do realizacji. Zgodnie z zapisami GPR, w okresie jego obowiązywania w obszarze rewitalizacji pojawi się 5 parkletów.

O lokalizacji dwóch parkletów, które zostaną zamontowane w 2020 roku, zdecydowali mieszkańcy w zakończonym w poniedziałek głosowaniu internetowym. Wzięło w nim udział blisko 350 osób. W najbliższym czasie konstrukcje pojawią się na miejscu postojowym po wschodniej stronie placu Wolności (po lewej stronie jezdni za przejściem dla pieszych na wysokości wylotu z ul. Zduńskiej (na tę lokalizację oddano 39% głosów) i na deptaku przy ul. Zduńskiej 4 (35,9 %). Z mniejszym zainteresowaniem spotkał się pomysł, by parklety ustawić przy ul. Maja 9 (14,5%) i 3 Maja 31 (10,6%).

Informacja na ten temat jest opublikowana:http://rewitalizacja.wloclawek.eu/news,mieszkancy_wybrali_lokalizacje_parkletow_,878.html?fbclid=IwAR3KtEjrLJYyzmM9cfSbzuBSXGfAN7kKKM9vzKOyToppRy8bxb0LoWZMGZM