Sejm przyjął zmiany w ustawie o kołach gospodyń wiejskich

Uprzejmie informujemy, że sejm przyjął zmiany w ustawie o kołach gospodyń wiejskich (KGW). Zapisana w budżecie państwa kwota 40 mln. zł pozwoli na sfinansowanie wybranych działań przez około 11,6 tysięcy kół. Dotacje o które mogą ubiegać się KGW rozdysponowane będą w wysokości od 3 do 5 tys. złotych.

Warunkiem ubiegania się do wspracie jest rejestracja w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Kolejno należy złożyć w ARiMR wniosek o dotacje. Wnioski o wspracie mogą składać zarówno już istniejące, jak i nowo utworzone Koła Gospodyń Wiejskich. Środki będą przekazywane do wyczerpania puli.

Rząd planuje również dodatkowe działania dla Kół Gospodyń Wiejskich w formie:

– szkolenia nt. sprzedaży produktów i rękodzieła, rozliczenia dotacji oraz profilaktyki zdrowotnej,

– utworzenie platformy internetowej, która umożliwiłaby KGW sprzedaż np. żywności czy rękodzieła.

Więcej informacji -> https://granty.pl/410743/

Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UMWK-P

Źródło