Spotkajmy się i porozmawiajmy o wolontariacie

W czasie ograniczeń związanych z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19 Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych organizuje cztery spotkania poświęcone wolontariatowi i temu jak wolontariat w organizacjach można rozwijać. Oczywiście spotkania mają charakter zdalny.

Szczegóły