Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej

Z końcem kwietnia został uruchomiony specjalny program pożyczek dla podmiotów ekonomii społecznej w związku z panującą w kraju sytuacją społeczno-gospodarczą wywołaną przez epidemię koronawirusa.

Nowy instrument wsparcia w postaci pożyczek płynnościowych to wspólna inicjatywa Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Banku Gospodarstwa Krajowego. Jest dedykowany dla podmiotów ekonomii społecznej czyli organizacji, nienastawionych na zysk, a prowadzących działalność w celach społecznych. Są to np. organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne, spółdzielnie pracy, spółdzielnie inwalidów i niewidomych czy spółki non profit. Pożyczkę uzyskać mogą podmioty ekonomii społecznej:

istniejące co najmniej 12 miesięcy i posiadające co najmniej jeden zamknięty rok obrotowy,
wyłącznie mikro, małe i średnie,
prowadzące działalność gospodarczą lub odpłatną działalność statutową,
posiadające zdolność do spłaty zaciągniętej pożyczki wraz z odsetkami.

Więcej szczegółów