Zapraszamy na bezpłatne szkolenia online dla przedstawicieli NGO

TORUŃSKIE STOWARZYSZENIE AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ TSAS zaprasza do uczestniczenia w dwóch najbliższych szkoleniach przygotowanych przez  r.pr. Piotra Rzepkę oraz księgową Iwonę Iwicką.

Tematyka szkoleń obejmować będzie formy wsparcia dla organizacji pozarządowych  w okresie epidemii w oparciu o aktualne akty prawne i przepisy. 

Natłok informacji, zmiany, nowe formy wsparcia – mogą sprawiać trudność, pewien szum informacyjny. Często czytając dane przepisy nasuwają nam się pytania, wątpliwości, nie wszystko jest zrozumiałe. Przepisy antykryzysowe zawierają zestaw form pomocy i ułatwień dla obywateli i różnych podmiotów. Również organizacje pozarządowe mogą korzystać z pandemicznych regulacji.

Szkolenia będą przeprowadzone zdalnie i będą trwały, każde po 2 godziny, przy czym czas ten zostanie podzielony na część prezentacji informacji jakie dany trener zaplanował dla Uczestniczek i Uczestników, oraz na część warsztatową prowadzoną w formie czatu, podczas którego trenerzy będą odpowiadać na pytania. W ten sposób będziemy mogli się też wzajemnie od siebie uczyć, gdyż często bywa, że ktoś zadając pytanie, pyta o to co i nas interesuje, a nawet nie pomyśleliśmy, aby sami o daną kwestię zapytać.

Aby wziąć udział należy przesłać na adres trener@tsas.torun.pl wypełnioną Kartę zgłoszeniową. Liczba uczestników jest ograniczona do 25 osób. W dniu szkolenia (przed szkoleniem) każdy Uczestnik otrzyma na podany adres mailowy link dostępu oraz instrukcję logowania na szkolenie.

Klauzulą informacyjną (dot. ochrony danych osobowych, RODO) http://www.tsas.torun.pl/klauzula-informacyjna-o-przetwarzaniu-danych-osobowych/

Jednocześnie, wychodząc  naprzeciw rzeczywistym i aktualnym  potrzebom organizacji pozarządowych z regionu kujawsko-pomorskiego zapraszamy do kontaktu z TSAS celem ustalenia zakresu  szkoleń, warsztatów dla ngo.  Jesteśmy otwarci i gotowi podjąć się przygotowania szkolenia np. dla grupy kilku organizacji z danego terenu: gminy/ powiatu, które po analizie swoich potrzeb zgłoszą się do nas, aby dane wydarzenie było dedykowane właśnie ich potrzebom edukacyjnym, rozwojowym. Kolejne szkolenie jakie planujemy to szkolenie  z zakresu narzędzi zdalnego prowadzenia spotkań, warsztatów, zajęć, tak, aby realizować cele statutowe także w okresie epidemii. Ogłoszenie rekrutacyjne – zamieścimy niebawem.

Kontakt do organizatora:

Toruńskie Stowarzyszenie Aktywności Społecznej – TSAS, ul. Bydgoska 58, 87-100 Toruń

Biuro projektu: tel. 500 484 458 ; mail:   trener@tsas.torun.pl

Koordynator projektu:  tel. 515 276 454 ; mail:  tsas@tsas.torun.pl

Do pobrania:

– Karta zgłoszeniowa

– Program