Konkurs „Najlepszy Terapeuta Zajęciowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego”

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy Państwa do zgłaszania kandydatów do nagrody i tytułu Najlepszego Terapeuty Zajęciowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w  2020 roku.

Celem konkursu jest promowanie i uhonorowanie osób wyróżniających się w pracy terapeutycznej zatrudnionych w placówkach reintegracji zawodowej i  społecznej, placówkach pomocy społecznej, placówkach oświatowych i  służby zdrowia na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, którzy stosują innowacyjne metody terapeutyczne, promują dobre praktyki w  swojej pracy i tworzą wysokie standardy pracy terapeutycznej na rzecz osób z niepełnosprawnościami przyczyniając się do podnoszenia jakości usług terapeutycznych oraz przyczyniają się do promocji zawodu terapeuty zajęciowego w województwie kujawsko-pomorskim.

 

Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać przedstawiciele:

– organów prowadzących placówki reintegracji zawodowej i społecznej na rzecz osób
z niepełnosprawnością, placówki pomocy społecznej, placówki oświatowe
i służby zdrowia oraz

– organizacji pozarządowych, kościołów, związków wyznaniowych działających na rzecz osób
z niepełnosprawnością.

Szczegóły