Likwidacja Stowarzyszenia „Rotary Club Włocławek”

Podaje się do publicznej wiadomości, iż w związku z uchwałą nr. 8 Zebrania Członków Stowarzyszenia „Rotary Club Włocławek”  z dnia 11 grudnia 2019 r. rozpoczęto proces likwidacji Stowarzyszenia „Rotary Club Włocławek”.
Stowarzyszenie „Rotary Club Włocławek”  wpisane jest pod pozycją do krajowego rejestru Sądowego, VII Wydział Gospodarczy w Toruniu, pod nr KRS 0000665018.
Uchwałą nr 9 Zebrania Członków Stowarzyszenia „Rotary Club Włocławek” z dnia 11 grudnia 2019 r. na Likwidatora Stowarzyszenia powołano Elżbietę Dynarską
W związku z powyższym Likwidator wzywa wierzycieli Stowarzyszenia „Rotary Club Włocławek” do zgłaszania ewentualnych roszczeń w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej cop.wloclawek@gmail.com . Zgłoszenia dokonać należy pisemnie na adres Likwidatora 87-800 Włocławek u. M.Konopnickiej 33  albo na adres email: edynarska@poczta.onet.pl