Podpisujemy elektronicznie sprawozdanie finansowe. A jeśli nie każdy daje radę?

Od ubiegłego roku zebranie na czas pod sprawozdaniem finansowym wszystkich wymaganych podpisów jest jednym z podstawowych wyzwań stojących przed zarządami NGO-sów. Nie wszyscy mamy jednakowe kompetencje cyfrowe, możliwości czy warunki. Może się więc zdarzyć, że podpisów zabraknie. Co należy wtedy zrobić?

Szczegóły