Ruszył Fundusz Solidarnościowy Działaj Dalej Fundacji im. Stefana Batorego

W odpowiedzi na wyzwania i problemy, jakie postawiła przed organizacjami społecznymi epidemia koronawirusa Fundacja Batorego uruchomia Fundusz Solidarnościowy Działaj Dalej przeznaczony dla organizacji społecznych, które zajmują się ochroną praw człowieka i równego traktowania, w tym szczególnie praw kobiet i mniejszości, kontrolą przestrzegania zasad praworządności, jawności i przejrzystości w życiu publicznym, ochroną środowiska i ochroną praw.

Szczegóły