Sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowej. Kto zatwierdza sprawozdanie?

W stowarzyszeniu rejestrowym najwyższą władzą jest walne zebranie członków. Tworzą je wszyscy członkowie stowarzyszenia. Kompetencje walnego są zapisane w statucie. Czy jednym z zadań walnego jest zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego? Przypominamy, kto zatwierdza sprawozdania finansowe w NGO – nie tylko w stowarzyszeniach.

Szczegóły