Umowy o udział w imprezie turystycznej w dobie koronawirusa.

Organizacje pozarządowe, zajmujące się organizowaniem wypoczynku dzieci i młodzieży, zapoznają się teraz z dodatkowymi przepisami wprowadzonymi na czas epidemii. Na początku czerwca pisaliśmy o wytycznych i zaleceniach sanitarnych. Dziś więcej o umowach, które zawierane są między organizatorem turystyki a klientem.

Szczegóły: