Wydłużenie Terminu konkursu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej- edycja 2020

Wydłużenie Terminu konkursu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej- edycja 2020
Nabór wniosków trwa do 31 lipca 2020 r.

Konkurs o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020 ma na celu wyróżnienie tych podmiotów, które z powodzeniem łączą działalność ekonomiczną ze społecznym zaangażowaniem. Przyznane certyfikaty przyczynią się do budowy marki konkretnych podmiotów oraz całego sektora ekonomii społecznej. W jednej z kategorii zostaną także wybrane samorządy, które w sposób wyróżniający się wspierają ekonomię społeczną oraz propagują idee spójności i solidarności społecznej.

Kategorie konkursowe
W ramach tegorocznej – trzeciej edycji Konkursu, przyznane zostaną certyfikaty w pięciu kategoriach:

Kategoria I. Debiut roku.
Kategoria II. Najlepszy pracodawca.
Kategoria III. Sukces rynkowy.
Kategoria IV. Przedsięwzięcie PES współfinansowane ze środków zwrotnych EFS.
Kategoria V. Społecznie odpowiedzialny samorząd.

Szczegóły: