Wytyczne dla organizacji pracy biurowej

Ministerstwo Rozwoju z Głównym Inspektorem Sanitarnym przygotowało wytyczne dla organizacji pracy biurowej w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce. w trakcie epidemii SARS-CoV-2.

 

Celem wdrażanych procedur jest:

  1. Dodatkowe zwiększenie bezpieczeństwa pracowników w biurze.
  2. Minimalizowanie ryzyka zakażenia pracowników oraz innych osób z zewnątrz, do której to grupy wliczają się także kontrahenci, klienci oraz dostawcy.
  3. Ograniczenie liczby kontaktów w danym przedziale czasowo-przestrzennym, w ramach zabezpieczenia przed możliwym zakażeniem.
  4. Kompleksowe działanie dostosowane do etapu zaawansowania stanu epidemicznego.

Szczegóły