Zgłoś to!

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę razem z Rzecznikiem Praw Obywatelskich Adam Bodnar i Zuza Rudzińska-Bluszcz współdziałamy na rzecz ograniczenia hejtu i jego destrukcyjnych skutków społecznych i wychowawczych.

Przeciw działają wulgarnej, poniżającej i przemocowej treści w internecie, które każdego dnia trafiają do młodych ludzi kształtując w nich fałszywe przekonanie o tym, co jest wartościowe i akceptowalne.

Zastanawiasz się, czy zgłaszać szkodliwe treści?
Oni nie zastanawiają się, czy je wrzucać!