Dzieje się…

W czwartek Lokalna Grupa Działania Miasta Włocławek we Włocławskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przeprowadziła szkolenie dotyczące naboru grantów i indywidualne konsultacje z przyszłymi wnioskodawcami w czwartek.


Kujawskie Stowarzyszenie „Seniorzy Razem” spotkali się na cotygodniowym dyżurze.