MIASTO WSPIERA DOTACJAMI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI W STREFIE REWITALIZACJI

W ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028 realizowane jest przedsięwzięcie 4.1.4. Dotacje do remontów zakładające wsparcie finansowe w realizacji prac lub robót budowlanych dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości w Specjalnej Strefie Rewitalizacji.

Zainteresowani właściciele lub użytkownicy wieczyści nieruchomości zlokalizowanych w Specjalnej Strefie Rewitalizacji mogą skorzystać z czterech programów wsparcia finansowego: “Inwestycja z klasą” (do 50 % dofinansowania) – na kompleksową przebudowę lub remont generalny nieruchomości; „Remont krok po kroku” (do 30% dofinansowania) – na poszczególne elementy konstrukcyjne lub instalacje wewnętrzne; „Witryna+” (do 30 % dofinansowania) – na projekt oraz wykonanie witryny i reklamy sklepu; „Historia się opłaca” (do 50 % dofinansowania) – na prace konserwatorskie i restauratorskie w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków.

Szczegóły