WAŻNY KOMUNIKAT

W związku z nadal trwającą na terenie naszego województwa, ale również na terytorium całego kraju sytuacją kryzysową, związaną z epidemią koronawirusa, samorząd województwa ma świadomość, że niektóre organizacje pozarządowe zmuszone są do przesunięcia w czasie zaplanowanych działań, bądź całkowitej z nich rezygnacji.

Informujemy, że w takich sytuacjach będziemy indywidualne analizować każdy przypadek w taki sposób, aby umożliwić organizacji zrealizowanie projektu, włączając w to możliwości przesunięć wydatków, uznanie tych już poniesionych na zadania niezrealizowane w związku z epidemią, czy też umożliwienie zastosowania przesunięć w harmonogramach działań, jak również przedłużenie terminu na rozliczenie zadań publicznych.

W takich przypadkach organizacja, która nie będzie w stanie zrealizować zadania w zaplanowanym terminie w związku z np. brakiem grupy docelowej (uczniowie szkół itp.) winna wystąpić z pismem o zmianę terminu realizacji projektu.

Szczegóły