Zaproszenie do konsultacji społecznych dotyczących projektu w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020-EFRR.

Zaproszenie do konsultacji społecznych dotyczących projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020-EFRR.

Urząd Miasta Włocławek zaprasza mieszkańców Włocławka do przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących planowanej inwestycji pn: „Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowania Zalewu Włocławskiego”.

Termin konsultacji 21.07.2020 godz. 12.00 w siedzibie Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, ul. Żabia 12a,  87-800 Włocławek.

Cel konsultacji: Przedmiotem konsultacji jest analiza dostępności dla osób z niepełnosprawnościami zastosowania rozwiązań architektonicznych i konstrukcji budynków, układ przestrzenny oraz forma zagospodarowania terenu, które umożliwiają swobodne korzystanie z obiektu osobom z niepełnosprawnościami.

Forma: Konsultacje przeprowadzone będą w formie spotkania z pracownikami Urzędu Miasta Włocławek, oraz on-line z projektantem inwestycji.

Adresaci:  Organizacje pozarządowe zajmujące się działaniami na rzecz osób niepełnosprawnych działające na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Chęć wzięcia udziału w konsultacjach należy zgłaszać drogą mailową pod adresem :cop.wloclawek@gmail.com lub telefonicznie pod numerem te. 54 416 62 60

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 17 lipca 2020 roku.

Liczba miejsc ograniczona .

Materiały dotyczące konsultacji społecznych pn: „Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowania Zalewu Włocławskiego”.