Dziękujemy Bohaterom Pomagamy Ich Dzieciom

Federacja Funduszy Lokalnych w Polsce pragnąc  podziękować pracownikom służby medycznej za ich niezwykłe zaangażowanie i poświęcenie w walce z koronawirusem,  ogłosiła konkurs, w ramach którego 1000 młodych osób z całej Polski otrzyma karty podarunkowe 4F na zakup strojów sportowych o wartości 500 zł. Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez 20 lokalnych organizacji pozarządowych zlokalizowanych we wszystkich województwach. Poza tym celem konkursu jest również  propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.

Kto może zgłaszać się do konkursu:

Dzieci i młodzież uczęszczająca do szkół podstawowych, ponadpodstawowych i średnich, których rodzice lub opiekunowie pracują w służbie medycznej jako: lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, sanitariusze, salowe, rehabilitanci, fizjoterapeuci, diagności laboratoryjni, pracownicy administracyjny i inni przedstawiciele personelu medycznego.