Już niebawem rusza Włocławski Budżet Obywatelski

Zostało opublikowane Zarządzenie Prezydenta Włocławka z dnia 24 sierpnia 2020 w sprawie Włocławskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2021.

Do podziału przeznacza się 4 000 000 złotych (słownie: cztery miliony złotych), w poszczególnych kategoriach projektów:

zielona – 1 000 000 złotych (obejmuje projekty związane z roślinnością na terenach należących do Miasta Włocławek).

instytucjonalna – 1 000 000 złotych (są to projekty realizowane na obszarze należącym do placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Włocławek).

ogólnomiejska – 2 000 000 złotych (obejmuje projekty, które nie kwalifikują się do pozostałych kategorii).

Maksymalna wartość pojedynczego projektu/zadania może wynieść 1 000 000 złotych.

W terminie od 1 do 23 września 2020 roku mieszkańcy Włocławka będą mogli zgłaszać projekty: drogą elektroniczną bądź przez wrzucenie formularza zgłoszenia projektu do urny.

Ogłoszenie wstępnej listy projektów nastąpi do 23 października 2020 roku. Procedura odwoławcza od wyników weryfikacji wraz z rozpoznaniem odwołań potrwa do 13 listopada 2020 roku. Głosowanie będzie trwało od 16 do 30 listopada 2020 roku. Ogłoszenie wyników głosowania odbędzie się najpóźniej do 30 grudnia 2020 roku.

Pełna treść Zarządzenia w sprawie Włocławskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2021 jest opublikowana: www.bip.um.wlocl.pl.