POLSKI BON TURYSTYCZNY!

Polski Bon Turystyczny zadziała również w przypadku usług organizacji pozarządowych, które działają w branży turystycznej. Których? Sprawdźcie!
Zapoznaj się z nowymi przepisami i skorzystaj z nich, jeśli nie już – w te wakacje, to może za jakiś czas.

https://publicystyka.ngo.pl/polski-bon-turystyczny-w-dzialalnosci-ngo?fbclid=IwAR3ygFXWlfZFnDlx4RrnvjyZ1FdSN1shjEzJA_EM8eIv-Dpw8tJCT2yi4Jc