Wykład w Centrum

Doświadczony lekarz specjalista emeryt założyciel i właściciel warszawskiej i kujawskiej części 29-letniego ośrodka zdrowia Jan Eugeniusz Malinowski w środę 5 sierpnia   2020 roku w czasie od godziny 17,00 do godziny 18,00 w sali Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ulicy Żabiej 12 a wygłosi wykład –Pasza i żywność a odporność i płodność.  W środę 2 września  2020 roku przewodniczący Towarzystwa Lekarzy Polskich od roku 1988 Jan Eugeniusz Malinowski proponuje wykład -Rozpoznawanie czasu jajeczkowania i czasu płodności, a w środę 7 października  2020 roku – Zapobieganie porodom operacyjnym.

Zapisy do 3 sierpnia   2020 roku – e-mail : prawidlowysposobodzywiania@gmail.com