Akcja honorowego krwiodawstwa PCK

Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża we Włocławku organizuje w dniu 1 października 2020 r. w godzinach od 12.30 do 16.30 otwartą akcję poboru krwi. Akcja odbywać się będzie w specjalnie do tego przystosowanym ambulansie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa ul. 3 Maja u wylotu do pl. Wolności.

Organizatorzy przypominają, że krew może oddać każdy zdrowy człowiek w wieku od 18 do 65 lat. Aby wziąć udział w akcji, należy posiadać przy sobie dokument stwierdzający tożsamość – ze zdjęciem i numerem PESEL.

Informacja dostępna na stronie  PCK Włocławek