DZIŚ OBCHODZIMY ŚWIATOWY DZIEŃ PŁODOWEGO ZESPOŁU ALKOHOLOWEGO

Jesteś w ciąży? Nie pij!!!!!!

KIEDY?

Zawsze w 9 dniu, 9 miesiąca roku obchodzimy Światowy Dzień FAS – płodowego zespołu alkoholowego.

CO TO JEST FAS?

zespół chorobowy, który jest skutkiem działania alkoholu na płód w okresie prenatalnym. Alkoholowy zespół płodowy jest chorobą nieuleczalną, której można uniknąć, zachowując abstynencję w czasie trwania ciąży. Do dziś nie określono dawki alkoholu, która byłaby bezpieczna dla płodu. Każda ilość niesie ryzyko wystąpienia zaburzeń w rozwoju dziecka.

JAKI MA WPŁYW NA DZIECKO?

Dzieci maja wyraźne zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego a ich rozwój nie przebiega prawidłowo. W swoim życiu borykać się będą z trudnościami w funkcjonowaniu poznawczym i emocjonalnym. Dzieci będą miały problem z myśleniem abstrakcyjnym oraz przyczynowo- skutkowym, mają problemy z nauką.

JAKIE ZMIANY W MÓZGU DZIECKA?

Zmiany w obszarach płatów czołowych mózgu pogłębiają trudności związane z regulacją emocjonalną, bywa, że trudno ukoić skrajnie pobudzone dziecko.

Nie ma określonej ilości alkoholu, która może być spożywana w ciąży bez szkody dla dziecka.
Są za to dzieci, które całe życie ponoszą skutki alkoholowego zespołu płodowego!