MANIFESTACJE W CZASIE PANDEMII

Organizowanie zgromadzeń jest jedną z form wykorzystywaną przez NGO-sy. Prawo o zgromadzeniach nie jest w czasie pandemii jedyną regulacją dotyczącą zgromadzeń, uzupełnia je pandemiczne rozporządzenie.

Co powinny wiedzieć organizacje pozarządowe i inne podmioty, które chcą przedstawić swoje postulaty podczas manifestacji?

ROZPORZĄDZENIE WSKAZUJE, JAKIE ZGROMADZENIA MOŻEMY ORGANIZOWAĆ W CZASIE PANDEMII.

O prawie do zorganizowania zgromadzeń, znajduje się w poradniku na stronie ngo.pl. W czasie pandemii wprowadzono ograniczenia w  organizowaniu manifestacji, nieprzewidziane w ustawie.

Te ograniczenia znajdują się w rozporządzeniu Rady ministrów.

ZGROMADZENIA DO 150 OSÓB

Podstawowym ograniczeniem, które wprowadza rozporządzenie do prawa organizowania zgromadzeń, jest ograniczenie liczby osób które mogą uczestniczyć w zgromadzeniach. O liczbie osób które mogą uczestniczyć mówi paragraf 25 ustęp 1 rozporządzenia: do odwołania zakazuje się organizowania zgromadzeń w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 roku- prawo o zgromadzeniach, z wyłączeniem zgromadzeń organizowanych na podstawie zawiadomienia, o którym mowa w art.7 ust.1, art.22 ust.1 albo decyzji, o której mowa w art. 26b ust.1, przy czym maksymalna liczba uczestników nie może być większa niż 150 osób.

JAK ZACHOWAĆ SIĘ W CZASIE MANIFESTACJI?

Zachowanie uczestników zgromadzenia reguluje Prawo o zgromadzeniach, link do rozporządzenia: https://poradnik.ngo.pl/jak-powinni-zachowac-sie-uczestnicy-manifestacji.

W czasie epidemii trzeba jednak przestrzegać dodatkowych zasad, przede wszystkim uczestnicy muszą nosić maseczki, a także podczas manifestacji muszą zachować odległość co najmniej półtora metra.

NIEPEWNE PRZEPISY I ZACHOWANIE WŁADZ

Rozporządzenie które reguluje zasady manifestowania, zmienia się wyjątkowo często. Dochodzi do tego również interpretacja przepisów i stosowanie ich przez administrację, wskazując na zachowanie władz wobec obywateli w trakcie zgromadzeń.

 

Trzeb więc zdać sobie sprawę, że organizując zgromadzenie lub w nim uczestniczyć należy zapoznać się z rozporządzeniami.