Powołanie V kadencji Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Zarządzeniem z dnia 29 września 2020 r. Prezydent Włocławka powołał Miejską Radę Działalności Pożytku Publicznego V kadencji.

W skład Rady wchodzi: trzech przedstawicieli Rady Miasta Włocławek, trzech przedstawicieli Prezydenta Miasta i dziewięciu przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zarządzenie wejdzie w życie z dniem 15 listopada 2020 r.

Poniżej pełna treść dokumentu, wraz z ze składem Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego V kadencji:

Zarządzenie nr 342_2020