Propozycje szkoleń dla włocławskich NGO

Jesteś w organizacji pozarządowej?
Chcesz poszerzyć swoją wiedzę na temat działania trzeciego sektora ?
Zapisz się do udziału w bezpłatnych szkoleniach planowanych przez Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu
Tematyka szkoleń:
• Szkolenie nt. pisania projektów – jak poprawnie sformułować cele, rezultaty, harmonogram, budżet itp.; część szkolenia ma charakter warsztatowy – uczestnicy przy wsparciu trenera przygotowują założenia swoich projektów.
• Jak zbudować silną markę organizacji – skuteczne działania komunikacyjne w Internecie (strony www, media społecznościowe, aplikacje multimedialne)
• Aspekty finansowe i rachunkowe działalności w III sektorze – szkolenie skierowane do zarządów i członków NGO, wyposaży uczestników w podstawową wiedzę nt. kwestii finansowych i rachunkowych związanych z działalnością organizacji pozarządowych – m.in. uproszczona ewidencja przychodów i kosztów, plan kont, zawieranie umów, opisywanie faktur, deklaracje i sprawozdania roczne, bilans
• Ochrona danych osobowych w organizacjach pozarządowych – Szkolenie poświęcone obowiązującym aktom prawnym krajowym oraz kodyfikacjom europejskim m.in. RODO
• ABC współpracy z wolontariuszami – szkolenie dla organizacji pozarządowych obejmujące następujące zagadnienia: aspekty formalno-prawne, umowa wolontariacka, wspieranie i motywowanie wolontariuszy, Europejski Korpus Solidarności – możliwości programu
Ich realizacja zaplanowana jest do połowy października
Rezerwacji miejsca na szkolenie dokonasz, przesyłając e-mailem nazwę szkolenia i ilość osób: cop.wloclawek@gmail.com
bądź telefonicznie pod numerem 54 416 62 60
Termin zgłoszeń: do 9 września 2020 r.
Do utworzenia grupy szkoleniowej potrzebnych jest minimum 10 uczestników. W przypadku niezebrania wystarczającej ilości osób zastrzegamy sobie prawo do rezygnacji z organizacji szkolenia.