RUSZA 4 EDYCJA NAGRODY “CZŁOWIEK WIEDZY I DOŚWIADCZENIA”

Do 4 października organizacje pozarządowe, instytucje lub osoby prywatne mogą zgłaszać swoich kandydatów, wolontariuszy w 4 edycji Nagrody “Człowiek wiedzy i doświadczenia”.

KOMU PRZYZNAWANA BĘDZIE NAGRODA?

Nagroda przyznawana jest wolontariuszom, społecznikom, osobom które dzielą się swoimi kompetencjami, wiedzą i doświadczeniem zawodowym, wspierając pracę i projekty organizacji pozarządowych oraz cenne inicjatywy społeczne.

CO BĘDZIE OCENIANE?

Oceniane będą realne działania polegające na dzieleniu się wiedzą i doświadczeniem, podjęte przez kandydata w 2018,2019 i w I-szej połowie 2020 roku.

CEL NAGRODY

Nagroda ma na celu promowanie firmy wolontariatu jaką jest wolontariat kompetencji, dzielenie się bezcennym kapitałem jakim są umiejętności i kompetencje zawodowe.

Wniosek zgłoszeniowy oraz Regulamin dostępne są na stronie: https://www.liderzyprobono.pl/programy-i-dzialania/nagroda-czlowiek-wiedzy-i-doswiadczenia

Więcej o Nagrodzie oraz o laureatach poprzednich edycji można przeczytać na stronie: https://www.liderzyprobono.pl/programy-i-dzialania/nagroda-czlowiek-wiedzy-i-doswiadczenia

Partnerami medialnymi konkursu są: NGO.pl, kampaniespoleczne.pl, Nienieodpowiedzialni.pl oraz Niepelnosprawni.pl, portal prowadzony przez Fundację Integracja.