Stowarzyszenie na rzecz Inicjatyw Lokalnych Lornetka realizuje projekt “Inteligentne wioski- zacieranie granic”.

Projekt skierowany jest do młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych oraz osób zainteresowanych tematyką inteligentnych wiosek z powiatu Włocławskiego.

W ramach realizacji projektu zorganizowane zostaną spotkania celem przeprowadzenia ankiet oraz konsultacje społeczne poświęcone wdrażania w gminach rozwiązań na celu upowszechnienia idei Inteligentnych Wiosek  w zakresie:

  • opracowania cyfrowych rozwiązań dotyczących świadczenia usług na obszarach wiejskich,
  • możliwości wykorzystania turystyki wiejskiej do podniesienia statusu materialnego,
  • możliwości wykorzystania alternatywnych źródeł energii.

Cele projektu jest  wzrost świadomości oraz zaangażowanie obywateli w inicjatywy lokalne w zakresie realizacji Inteligentnych Wiosek.

Stowarzyszenie serdecznie zaprasza do uczestnictwa.