SZLACHETNA PACZKA POSZUKUJE WOLONTARIUSZY ORAZ RODZIN

Szlachetna Paczka oparta jest na pracy z darczyńcami i wolontariuszami, którzy pomagają rodzinom w potrzebie.

Wolontariusze szukają rodzin i pracują z nimi, zaś darczyńcy przygotowują dedykowaną pomoc, a szlachetna paczka tworzy rozwiązania systemowe dzięki którym konkretny człowiek pomaga potrzebującym.

JAK POMAGAJĄ?

Wolontariusze poszukują ludzi, których dotknął trudny los, żyjącym w niezawinionej biedzie np. wypadek, nieoczekiwana utrata pracy, choroba lub pożar domu.

Celem jest dotarcie do rodzin w potrzebie w ciągu pierwszego roku od momentu, gdy nastąpiło w ich życiu załamanie.

JAK ZOSTAĆ WOLONTARIUSZEM?

  1. Wypełniej krótki formularz zgłoszeniowy na stronie: https://www.superw.pl/zostan-wolontariuszem-paczki?action=superw&place=textlink/&_ga=2.155633148.658236253.1600946213-260631942.1599211409
  2. Przejdź rozmowę kwalifikacyjną ze swoim przyszłym szefem- koordynatorem
  3. Podejmij decyzję o rozpoczęciu wyzwania w swoim życiu
  4. Odbyj spotkanie wdrożeniowe online
  5. Podpisz niezbędne dokumenty i zacznij działać

Jeśli obok ciebie są rodziny nie pozostawaj obojętny, zgłoś rodzinę. Możesz to zrobić na stronie: https://www.szlachetnapaczka.pl/?fbclid=IwAR0khqBs9Ou3DYOcFSUjBLfYVxjskRETKMZNDNLPTTc6UQieColTmrSqxIM