Umowa na realizację Programu Aktywni Obywatele- Fundusz Regionalny

1 września 2020 roku została podpisana umowa z Biurem Mechanizmów Finansowych w Brukseli na realizację Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Jego budżet to 23 miliony euro.

Program realizować będziemy w latach 2020-24 jako konsorcjum:

  • Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej (lider),
  • Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego,
  • Fundacja Edukacja dla Demokracji.

CEL

Celem jest trwałe wzmocnienie organizacji społecznych w Polsce, rozwój społeczeństwa obywatelskiego dla którego różnorodność społeczna, równe traktowanie i dialog stanowić będą szczególną wartość.

W ramach programu organizacje pozarządowe będą mogły się ubiegać o dofinansowanie projektów w następujących obszarach:

  1. Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane z równością płci).
  2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu.
  3. Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną środowiska).
  4. Wsparcie rozwoju sektora społecznego.

Oprócz konkursów grantowych przeprowadzone zostaną również działania edukacyjne zwiększające kompetencje osób związanych z sektorem społecznym.

Oficjalne rozpoczęcie programu planowane jest na styczeń 2021 roku.

Więcej informacji pod adresem: https://aktywniobywatele-regionalny.org.pl/?fbclid=IwAR14yMVZC1htZKcLZhZwRU_qnilHkvdZWKQC_8eETdhqOTRaw7HNpR7OHVI