Zaproszenie na międzynarodową konferencję

KTO, W JAKIM CELU

Fundacja Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych zaprasza zainteresowanych współpracą międzynarodową i uczeniem się na konferencję, prezentującą narzędzia wspierające początkujących realizatorów projektów międzynarodowych.

KIEDY I GDZIE

Konferencja odbędzie się w dniach 21-22 września w Domu Gości Opactwa Benedyktów w Tyńcu ( koło Krakowa). Konferencja rozpocznie się 21 września o godzinie 13 a zakończy 22 września o godzinie 15.

CEL

Celem wydarzenia jest podzielenie się wiedzą i narzędziami wspierającymi początkujących realizatorów projektów międzynarodowych, wypracowanymi w trakcie dwuletniej współpracy pięciu organizacji społeczeństwa obywatelskiego z pięciu krajów europejskich: Polski, Włoch, Węgier, Austrii i Danii.

Link do formularza zgłoszeniowego oraz do rejestracji online: https://wydarzenia.ngo.pl/327195-wspolpraca-miedzynarodowa-jak-dobrze-zaczac-konferencja-europejska.html?fbclid=IwAR0T5f4TUV2eo1jHHt2noU2S9Flu7zXCGV-MAe9BljhVQIKmAxZcP9yyjBk

 

Osoby które będą chciały wziąć udział w konferencji ale nie mają możliwości pojechania do Tyńca mogą wziąć udział w konferencji w formie online.

 

Konferencja realizowana jest w ramach projektu „Sieć wsparcia początkujących realizatorów projektów międzynarodowych”, dofinansowanego w ramach Programu Unii Europejskiej Erasmus+ (2014 – 2020)