Zaproszenie do udziału w webinariach

Punkt kontaktowy programu “Europa dla obywateli” wraz Creative Europe Desk Polska organizują dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji i instytucji kultury oraz małych i średnich przedsiębiorstw z sektorów kultury i kreatywnego do udziału w webinariach.

CSR w projektach kulturalnych i społecznych odbędzie się 22 września 2020 roku w godzinach 12-15

CROWDFUNDINGU w projektach kulturalnych i społecznych odbędzie się 24 września 2020 roku w godzinach 12-15

Podczas webinariów przedstawione zostaną założenia programów Kreatywna Europa oraz “Europa dla obywateli”. Główną częścią spotkań stanowić będą wykłady eksperckie dotyczące społecznej odpowiedzialności biznesu oraz crowfundingu, dodatkiem będą panele dyskusyjne z udziałem praktyków i teoretyków ( przedstawicieli kultury, biznesu, nauki i sektora pozarządowego i platform crowdfundingowych .

Szczegóły dotyczące spotkań oraz formularze rejestracyjne znajdują się na stronie: https://kreatywna-europa.eu/kultura/aktualnosci/.

 

Udział w webinariach jest bezpłatny. Do udziału w spotkaniach potrzebny jest komputer z dostępem do internetu oraz słuchawki/głośniki.