Zbieranie 1% w 2021 roku, zarejestruj status pożytku publicznego

Wrzesień to ostatni termin na zarejestrowanie w KRS statusu OPP i znalezienie się na liście uprawnionych do otrzymania 1 procenta . Zbliża się również okres, kiedy uzyskanie statusu automatycznie stwarza możliwość pozyskania funduszy z alokacji.

Organizacje aby móc przyjmować 1% musi mieć status organizacji pożytku publicznego, musi również znaleźć się w wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1 procenta za dany rok podatkowy. Aktualny wykaz ogłaszany jest do 15 grudnia każdego roku.

Link do strony wykazu: https://niw.gov.pl/opp/wykaz-opp/

JAK ZNALEŹĆ SIĘ W WYKAZIE OPP?

Organizacje pożytku muszą w terminie wywiązać się ze specjalnych obowiązków sprawozdawczych. Sprawozdania organizacje muszą przesłać najpóźniej do 15 października 2020 roku ( termin dla większości OPP) lub do 30 listopada ( dla OPP, których rok obrotowy jest inny niż kalendarzowy).

Link do sprawozdania OPP: https://poradnik.ngo.pl/sprawozdanie-opp

OPP W WYKAZIE, BEZ SPRAWOZDAŃ

Jeśli NGO uzyskujące status OPP rejestrują status pożytku w 2020 roku to sprawozdanie OPP do bazy sprawozdań złożą dopiero w 2021 roku. organizacje zostaną uwzględnione w wykazie uprawnionych do otrzymania 1 procenta przy rozliczeniach za 2020 rok. Ważne jest jednak spełnienie innego warunku: muszą uzyskać status OPP, czyli mieć w KRS wpis o jego nadaniu, najpóźniej do 30 listopada roku podatkowego, za który podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych może przekazać 1 procent podatku.

JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO?

Organizacja pozarządowa ma status OPP, kiedy spełnia wymogi ustawy o działalności pożytku oraz uzyskała potwierdzenie tego faktu w KRS. Status uzyskuje się na wniosek, zainteresowane NGO uzyskaniem statusu musi wystąpić do KRS o jego nadanie, wtedy sąd sprawdza czy zostały spełnione wszystkie warunki i potwierdza nabycie statusu OPP.

CZY KRS ZDĄŻY NADAĆ STATUS POŻYTKU DO 30 LISTOPADA?

Organizacja która decyduje się zostać OPP, musi przeanalizować przywileje, obowiązki organizacji pożytku, dostosować statut, organy kontroli oraz sprawdzić czy spełnia inne wymagania.

Składając wniosek warto być uważnymi starannym, jeśli pojawią się błędy w piśmie które wymagają poprawienia, wymiana korespondencji z sądem może spowodować, że nie zdążymy przed wyznaczoną datą. Najlepiej złożyć wniosek na przełomie września i października.

Więcej informacji na stronie: https://publicystyka.ngo.pl/jesli-chcecie-zbierac-1-w-2021-roku-zarejestrujcie-status-pozytku-do-30-listopada-2020?fbclid=IwAR0DSjqRYx2wpD6O9xcg9y2seJORCSr41I7aKnN7MXVu0Mjv1rT5ibCBEhs