Grant dla Stowarzyszenia Amazonki

Stowarzyszenie Amazonki we Włocławku złożyło grant do LGD miasto Włocławek, w zakresie działań służących włączeniu społecznemu przez różne formy aktywności. Projekt został wybrany do dofinansowania.

Informujemy, że rekrutacja rozpocznie się od 1 października.

Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 729-767-955.