Dziś obywa się szkolenie pn. Przygotowywanie ofert realizacji zadań publicznych

W dniu dzisiejszym tj. 8.10.2020 roku w Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu we Włocławku odbywa się szkolenie z pisania projektów, jak poprawnie sformułować cele, rezultaty, harmonogram oraz budżet.

Prowadząca: Ewa Kwiesielewicz- Szyszka: absolwentka licznych kursów trenerskich pracuje w charakterze doradczyni, szkoleniowca, coacha, odpowiada za codzienne oraz strategiczne zarządzanie i planowanie rozwoju Stowarzyszenia Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych „Tłok”. W roku 2010 otrzymała Nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko Pomorskiego za działalność społeczną w obszarze rozwoju ekonomii społecznej w województwie. Od 2014 r. koordynatorka projektu regrantingowego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Trenerka szkoleń m.in. z pisania projektów. W ramach konkursów Inicjuj z FIO zarządza obecnie 7 edycją konkursu, nadzoruje przebieg regrantingu, monitoruje organizacje i grupy nieformalne. Posiada doświadczenie w ocenie formalnej i merytorycznej wniosków o mikrogranty, a także wieloletnie doświadczenie doradcze dla grup nieformalnych i ngo.