Informacja o odbiorze korespondencji- COVID-19

Drodzy Beneficjenci,

informujemy, iż mając na uwadze pogarszającą się sytuację epidemiologiczną w Polsce, w trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, odbiór korespondencji będzie możliwy na zasadach zgodnych z reżimem sanitarnym.

‼️ Obsługa poczty i przesyłek we Włocławskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu‼️

Dotyczy organizacji posiadających adres siedziby / korespondencyjny w WCOPiW (ul. Żabia 12a).

Odbiór poczty będzie możliwy na następujących zasadach: 

PRZESYŁKI POLECONE

WCOPiW będzie przyjmowało do zewnętrznej skrzynki pocztowej wyłącznie awiza. O nadejściu awiza do przesyłki poleconej zostaniecie Państwo powiadomieni drogą mailową lub telefoniczną (osoba wskazana do tego celu w Porozumieniu) – w treści maila znajdziecie Państwo informację o numerze przesyłki, terminie i placówce pocztowej do odbioru. Na tej podstawie w placówce pocztowej wskazanej w awizo odbierzecie Państwo swoją przesyłkę poleconą (prosimy pamiętać o tym, że osoba odbierająca musi być upoważniona przez organizację do odbioru na podstawie pełnomocnictwa pocztowego).

Nie odbieracie Państwo awiza w Centrum!

PRZESYŁKI ZWYKŁE

Centrum będzie przyjmowało przesyłki zwykłe do zewnętrznej skrzynki pocztowej. O nadejściu przesyłek zwykłych zostaniecie Państwo powiadomieni drogą mailową lub telefoniczną (osoba wskazana do tego celu w Porozumieniu). Prosimy o powiadomienie nas o przewidywanym terminie (dzień i godzina) odbioru przesyłki w Centrum w odpowiedzi na mail lub telefonicznie w dni powszednie pod numerem telefonu:

/54/ 416 62 60- w godzinach 8.00- 18.00

Odbiór bezpiecznej korespondencji (po trzydniowej kwarantannie) będzie możliwy w dni powszednie w godz. 16:00 – 18.00 z zachowaniem środków ostrożności – poprzez „śluzę”; prosimy dzwonić domofonem przy wejściu.

Zwracamy się do Państwa o wyrozumiałość, powyższa sytuacja będzie trwała do odwołania, o zmianach będziemy informować drogą mailową .