Międzynarodowy Dzień Osób Starszych

Przypominam, że corocznie w dniu 1 października obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Osób Starszych.  Święto to zostało ustanowione 14 grudnia 1990 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Każdy dzień, który zostanie poświęcony zagadnieniu starzenia się, staje się okazją do bardziej intensywnego propagowania postulatów mających na celu poprawę sytuacji osób dojrzałych, czyli: walki z dyskryminacją, zapobiegania niepełnosprawności, zapewnienia odpowiedniej opieki zdrowotnej i równego udziału w rozwoju kulturalnym i ekonomicznym społeczeństw.

Apeluję do rządzących i do tych, co o władzę walczą, żeby o nas pamiętali i uwzględnili w swoich programach, nie tylko przed wyborami. Nikt z WAS nie chce sobie zapewnić lepszej przyszłości?? Pamiętajcie, że kiedyś do nas dołączycie. Nie wszystkim zdążycie wprawdzie pomóc, ale będzie chociaż trochę lżej a to już bardzo dużo. Obecny czas jest szczególny, więc tym bardziej chcemy być zauważeni.

Przewodniczący Włocławskiej Rady Seniorów Janusz Mularski

Drodzy Seniorzy,

W tym wyjątkowym dla Was dniu przyjmijcie od całego zespołu Centrum najserdeczniejsze życzenia.

Chcielibyśmy, abyście zawsze czuli się młodzi duchem, byli radośni, dbali o siebie i zawsze byli otaczani życzliwością. Dostrzegajcie piękno wokół siebie, cieszcie się drobiazgami i każdą chwilą. Bądźcie odporni na zmartwienia i troski, bo życie cudem jest – więc kochajcie życie.

W naszym centrum znajduję się Włocławska Rada Seniorów zachęcamy wszystkich do zapoznania się z ich działalnością.

Zachęcamy również seniorów do zapoznania się z Kartą Seniora, która daje wiele korzyści oraz zniżek.

AKTUALNY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA UCZESTNIKÓW PROGRAMU „OGÓLNOPOLSKA KARTA SENIORA”