NGO przypomina o dwóch covidowych regulacjach, które obowiązują

Epidemia utrudnia spotkania oraz podjęcie ważnych decyzji w organizacji?. Pamiętając o przepisach, które ułatwią funkcjonowanie NGO-osów, można funkcjonować.

Legalne spotkania online dla wszystkich NGO-osów podczas epidemii.

Zanim jednak nie pojawiły się specjalne przepisy, nie było pewności czy takie spotkania w przypadku każdej organizacji są legalne i czy podjęte w ich trakcie decyzje będą honorowane, np. przez sądy rejestrowe. Możliwość spotykania się organów oraz podejmowania uchwał za pomocą środków komunikacji elektronicznej wprowadziły przepisy Tarczy antykryzysowej. Czas sprawozdań i właśnie wtedy “onlajny” służyły do ich zatwierdzania. Z przepisów może korzystać każda organizacja, póki co tylko w czasie epidemii.

Wydłużenie kadencji organów organizacji pozarządowych.

Z powodu epidemii organizacje pozarządowe mają problem z wybraniem nowego zarząd , komisji rewizyjnej czy innego statutowego organu. Przepisy przedłużające kadencje wprowadziła jedna z ustaw covidowych, ustawa przewiduje wydłużenie dotychczasowego organu będzie trwać do końca epidemii plus dwa miesiące. Trzeba jednak pamiętać, że z przedłużenia organów mogą skorzystać tylko niektóre organizacje, jeśli kadencja NGO skończyła się przed 24 czerwca 2020 roku (przed wejściem w życie przepisów), to te kadencje nie zostaną przedłużone, w takim przypadku organizacje pozarządowe nie mogą skorzystać z tej ustawy.

Więcej informacji na temat covidowych regulacji na stronie.