Nowe zasady korzystania z infrastruktury WCOPiW – CZERWONA STREFA

Zasady korzystania z infrastruktury Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu w czasie trwania epidemii

W związku z trwającą wciąż epidemią oraz wprowadzeniem we Włocławku strefy czerwonej poniżej prezentujemy zasady korzystania z pomieszczeń WCOPiW obowiązujące od 17 października 2020 roku:

– możliwość korzystania z sal przy ograniczonej liczbie uczestników spotkania: do 1o osób w sali konferencyjnej, do 7 osób w sali seminaryjnej, do 3 osób w sali nr 2, do 2 osób w sali nr 3, do 1 osoby w Sali nr 1 oraz Sali nr 4 (pozostałe sale będą udostępniane w wyjątkowych sytuacjach przez pracowników COP na podstawie specjalnej prośby);

– możliwość korzystania z doradztwa, przy czym spotkania będą się odbywały wyłącznie w grupach dwuosobowych – doradcy i uczestnika spotkania;

– między spotkaniami odbywającymi się w tej samej sali będzie obowiązywała co najmniej godzinna przerwa, by salę można było zdezynfekować i przewietrzyć. Zaleca się ograniczenie wynajmu do jednej grupy w Sali w ciągu jednego dnia;

– by ograniczyć kontakty, grafik spotkań będzie układany tak, by grupy w różnych salach nie zaczynały ani nie kończyły spotkań o tej samej godzinie;

– dla bezpieczeństwa sanitarnego udostępniamy tylko 1 toaletę na parterze oraz 2 toalety na piętrze, pozostałe będą zamknięte;

– nie będzie możliwości swobodnego korzystania z kuchni; zapotrzebowanie na sprzęt (czajnik itp.) prosimy zgłaszać wcześniej pracownikowi WCOPiW;

– aby ograniczyć kontakt pracowników WCOPiW z beneficjentami nie będzie konieczności odbioru w sekretariacie kluczy do wynajętego pomieszczenia. Zdezynfekowana oraz przygotowana sala będzie otwarta w godzinach wynajmu.

– po skończonym spotkaniu pracownik WCOPiW ma obowiązek zdezynfekować pomieszczenie; środki niezbędne do jej przeprowadzenia (środek dezynfekujący, rękawiczki, ściereczki) zapewnia Centrum.

– na wszystkie spotkania z doradcą czy też korzystanie z sal niezbędne jest wcześniejsze umówienie;

-Organizatorów spotkań prosimy każdorazowo o podanie liczby osób oraz o przekazanie uzupełnionej listy uczestników (imię i nazwisko, nr telefonu).

Osoby przebywające na terenie Centrum prosimy o bezwzględne przestrzeganie następujących zasad:

– zakrywanie ust i nosa od momentu wejścia aż do opuszczenia Centrum;

– po wejściu do Centrum należy zdezynfekować dłonie środkiem do tego celu przygotowanym i udostępnionym; podobnie przed opuszczeniem Centrum, również prosimy o zdezynfekowanie dłoni;

– prosimy o zachowanie minimalnej odległości 1,5 metra od innych osób, zarówno podczas spotkań w salach, jak i podczas przemieszczania się po Centrum.

 

Informujemy, iż obecnie obowiązuje zakaz zgromadzeń powyżej 10 osób.   Pomieszczenia WCOPiW są udostępniane na wewnętrzne potrzeby organizacji. Nie ma na chwilę obecną możliwości organizowania spotkań z udziałem osób z zewnątrz.

Źródło: gov.pl

 

ODBIÓR KORESPONDENCJI

Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu informuję, iż mając na uwadze pogarszającą się sytuację epidemiologiczną w Polsce, w trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, ponownie wdrożony został system obowiązkowej trzydniowej kwarantanny dla korespondencji przychodzącej do WCOPiW – zgodnie z wytycznymi GIS dot. reżimu sanitarnego.

 Obsługa poczty i przesyłek we Włocławskim Centrum Organizacji Pozarządowych      i Wolontariatu

Dotyczy organizacji posiadających adres siedziby / korespondencyjny w WCOPiW (ul. Żabia 12a).

Odbiór poczty będzie możliwy na następujących zasadach:

PRZESYŁKI POLECONE

WCOPiW będzie przyjmowało do zewnętrznej skrzynki pocztowej wyłącznie awiza. O nadejściu awiza do przesyłki poleconej zostaniecie Państwo powiadomieni drogą mailową lub telefoniczną (osoba wskazana do tego celu w Porozumieniu) – w treści maila znajdziecie Państwo informację o numerze przesyłki, terminie i placówce pocztowej do odbioru. Na tej podstawie w placówce pocztowej wskazanej w awizo odbierzecie Państwo swoją przesyłkę poleconą (prosimy pamiętać o tym, że osoba odbierająca musi być upoważniona przez organizację do odbioru na podstawie pełnomocnictwa pocztowego).

Nie odbieracie Państwo awiza w Centrum!

PRZESYŁKI ZWYKŁE

Centrum będzie przyjmowało przesyłki zwykłe do zewnętrznej skrzynki pocztowej. O nadejściu przesyłek zwykłych zostaniecie Państwo powiadomieni drogą mailową lub telefoniczną (osoba wskazana do tego celu w Porozumieniu). Prosimy o powiadomienie nas o przewidywanym terminie (dzień i godzina) odbioru przesyłki w Centrum w odpowiedzi na mail lub telefonicznie w dni powszednie pod numerem telefonu:

/54/ 416 62 60- w godzinach 8.00- 18.00

Odbiór bezpiecznej korespondencji (po trzydniowej kwarantannie) będzie możliwy w dni powszednie w godz. 16:00 – 18.00 z zachowaniem środków ostrożności – poprzez „śluzę”; prosimy dzwonić domofonem przy wejściu