REALIZACJA PROGRAMU MINISTERSTWA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku realizuje program pn. ” Opieka wytchnieniowa”- edycja 2020.

Program potrwa do 31 grudnia 2020 roku.

CEL

Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami zależnymi poprzez możliwość uzyskania doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki.

DO KOGO KIEROWANY JEST PROGRAM

Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • Dziećmi z orzeczeniem niepełnosprawności
  • Osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

FORMY PROGRAMU

Program realizowany jest w trzech formach:

  1. Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu dziennego: miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej
  2. Świadczenie usług opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu całodobowego w: w ośrodku/ placówce zapewniającej całodobową opiekę niepełnosprawnym wpisaną do rejestru właściwego wojewody
  3. Świadczenie usług opieki wytchnieniowej,  poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami niepełnosprawnymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności, możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa ( psychologicznego kub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji i dietetyki.

LIMITY PROGRAMU

W roku 2020 ustala się następujące limity:

  1. Limit 240 godzin dla opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego
  2. Limit 14 dni dla opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego
  3. Limit 40 godzin dla opieki wytchnieniowej świadczonej poprzez możliwość skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa.

Pierwszeństwo w korzystaniu z usług opieki wytchnieniowej mają członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz członkowie rodzin lub opiekunowie osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności z orzeczeniem równoważnymi, które są całkowicie niesamodzielne.

 

Dokumenty dotyczące wnioskowania udziału w programie można pobrać w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie we Włocławku przy ulicy Ogniowej 8/10, lub ze strony: http://mopr.wloclawek.pl/?cid=2654.