Serdeczności z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim Nauczycielom i Pracownikom oświaty,

składamy najserdeczniejsze życzenia radości z osiągnięć w pracy zawodowej,

wytrwałości w pokonywaniu codziennych trudności i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Trudno zliczyć ilu społeczników wśród pedagogów, ilu wolontariuszy, koordynatorów wolontariatu i pasjonatów,

tworzących sprzyjające warunki do realizacji misji organizacji pozarządowych.

Dziękujemy Wam za to, ze jesteście. Dziękuje wszystkim razem i każdemu z osobna – za rzeczy wielkie i malutkie,

za każdy uśmiech, każdy życzliwy gest. Dobrze że jesteście, bez Was nie udało by się wiele działań pozarzadówek.