“WYJĄTKOWY WOLONTARIAT”

W wyniku  pogarszającej się sytuacji epidemicznej w kraju oraz wprowadzenia nowych obostrzeń ogłoszonych na piątkowej konferencji prasowej Premiera wznawiamy akcję „Wyjątkowy Wolontariat”.

Wyjątkowy Wolontariat to wolontariat miejski prowadzony przez Urząd Miasta Włocławek, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku oraz Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, którego celem jest wspieranie seniorów w tym trudnym czasie. Wolontariusze udzielają pomocy w codziennych sprawach, dotyczących zrobienia zakupów, kupna leków itp.

Pamiętając dobre praktyki z marcowej współpracy Wyjątkowego Wolontariatu, jesteśmy dobrej myśli. Pełni optymizmu prosimy o zgłaszanie się WOLONTARIUSZY oraz chętne do pomocy organizacje pozarządowe!

Aby zgłosić się do udziału w miejskim wolontariacie należy wysłać e-maila z informacjami: imieniem, nazwiskiem, numerem telefonu, adresem e-mail, datą urodzenia (wolontariuszem może być tylko osoba, która ukończyła 18 lat) i zatytułować wiadomość –Wyjątkowy Wolontariat na adres: cop.wloclawek@gmail.com lub zgłosić się za pośrednictwem formularza elektronicznego:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVap72IoDhGG-ckMxLaLBfR2ok1TYplKV_MJYuxemc6scwBA/viewform?usp=sf_link

Po uzyskaniu sygnału od osoby potrzebującej, zespół koordynatorów wolontariatu z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku, po niezbędnej weryfikacji, będzie się kontaktował z wolontariuszem i przekaże kontakt do konkretnego seniora.

Na wszelkie szczegółowe pytania postaramy się odpowiedzieć niezwłocznie poprzez komunikatory typu:
Messenger
E mail: cop.wloclawek@gmail.com

Telefon: 54 416 62 60

Zespół Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

Szczegółowa klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych: Dane będą przetwarzane w celu udzielania pomocy osobom, w szczególności seniorom, którzy zgłosili taką potrzebę do Urzędu Miasta Włocławek. Cel przetwarzania będzie realizowany poprzez umożliwienie nawiązania kontaktu pomiędzy tymi osobami, a wolontariuszem.

Polityka prywatności:
https://cop.wloclawek.pl/polityka-prywatnosci/