Zapraszamy na bezpłatne szkolenia online

Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego wraz z organizatorem – Toruńskie Stowarzyszenie Aktywności Społecznej zaprasza przedstawicieli NGO z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego na bezpłatne szkolenia w ramach zadania Pracownia NGO 2020 – działania szkoleniowo-doradcze na rzecz rozwoju potencjału organizacji pozarządowych w województwie kujawsko-pomorskim.

19 października 2020r.  w godzinach: 16:oo -19:oo  – Zarządzanie zespołem rozproszonym– trener: Piotr HENZLER

22 października 2020r. w godzinach: 16:oo – 19.oo – ABC Księgowości w organizacji pozarządowej – trenerka: Iwona IWICKA

30 października 2020r.  w godzinach: 10-13 Zarządzanie w organizacji: delegowanie zadań i odpowiedzialności

Zaprezentowane powyżej warsztaty/ szkoleniapaździernikowe  (opis szczegółowy szkoleń) poprowadzą:

Piotr Henzler – socjolog ze specjalizacją socjologia organizacji pracy, od 15 lat w sektorze pozarządowym, trener, edukator, facylitator, konsultant, superwizor, z doświadczeniem około 3500 godzin szkoleniowych i doradczych. przede wszystkim dla osób i grup związanych z organizacjami pozarządowymi i instytucjami lokalnymi.  Specjalizuje się w zarządzaniu organizacjami pozarządowymi, zarządzaniu zespołem, planowaniu strategicznym, zarządzaniu zmianą, komunikacją i współpracą. Doradca i mentor wspierający przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji we wdrażaniu zmiany instytucjonalnej i w rozwoju organizacji. Superwizor III stopnia STOP, autor i współautor szkoleń i cykli edukacyjnych oraz materiałów szkoleniowych, trener trenerów. Na co dzień zaangażowany w działania Fundacji Akademii Organizacji Obywatelskich, wieloletni współpracownik Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Stowarzyszenia STOP, Stowarzyszenia Centrum Aktywności Lokalnej CAL.

Iwona Iwicka – księgowa, posiadająca świadectwo kwalifikacyjne Ministerstwa Finansów RP od 2002 roku; z trzecim sektorem współpracuje od 2001 roku; na co dzień prowadzi księgi rachunkowe dla 4 organizacji pozarządowych ;  ponadto trenerka TSAS  z zakresu księgowości i sprawozdawczości ngo

Hanna Brzuszczak – socjolożka, ze specjalnością polityka społeczna, autorka i realizatorka wielu projektów w ramach działalności statutowej ngo; z trzecim sektorem współpracuje od 2007 roku; na co dzień pasjonatka rękodzieła i komunikacji bez przemocy

Szkolenia będą przeprowadzone zdalnie, ale w formie  ciekawych  warsztatów, podczas których nasi trenerzy/trenerki będą starali się stworzyć także przestrzeń do wspólnej rozmowy i wymiany doświadczeń.

Aby wziąć udział należy przesłać na adres tsas@tsas.torun.pl  wypełnioną Kartę zgłoszeniową.

Pomimo zdalnej formy szkoleń – ale ze względu na warsztatowy charakter szkolenia liczba uczestników jest ograniczona: do 20 osób. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Każdy/a uczestnik/uczestniczka w dniu szkolenia – najpóźniej na 2 godziny przed każdym szkoleniem – otrzyma  na podany przez siebie w Karcie zgłoszeniowej adres mailowy link do danego szkolenia,  na 10 minut przed szkoleniem wystarczy kliknąć w podany/przesłany w mailu od tsas@tsas.torun.pl  link, aby wziąć udział w spotkaniu zdalnym.

Zachęcamy do spotkania się on-line i  zapraszamy serdecznie!

Program Zarządzanie zespołem rozproszonym

Program Zarządzanie w organizacji: delegowanie zadań i odpowiedzialności

Kontakt do organizatora:

Toruńskie Stowarzyszenie Aktywności Społecznej – TSAS

mail: tsas@tsas.torun.pl

telefon: 515 276 454