12. Międzynarodowa Konferencja Fundraisingu pod hasłem “Polski fundraising – doświadczenia, sukcesy i wyzwania”.

W dniu 20 listopada 2020 r. pracownicy Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu za pośrednictwem platformy zoom wzięli udział w 12. Międzynarodowej Konferencji Fundraisingu pod hasłem “Polski fundraising – doświadczenia, sukcesy i wyzwania”.

Za motyw przewodni konferencji obrano uniwersalne wartości, jakimi powinien się kierować każdy fundraiser, niezależnie od obszaru działania organizacji czy też miejsca jej funkcjonowania.

Obszary tematyczne 12. Międzynarodowej Konferencji Fundraisingu:

  • pozyskiwanie darczyńców,
  • komunikacja i budowanie relacji,
  • wartości i standardy etyczne,
  • efektywność w fundraisingu,
  • nowe technologie w pozyskiwaniu funduszy,
  • granty – prywatne i rządowe.

Szczegóły na temat konferencji na stronie:https://kf.fundraising.org.pl/#o-konferencji