30 listopada to ostatni dzień na sprawozdania organizacji pożytku publicznego w 2020 roku

Drugi termin na sprawozdania organizacji pożytku publicznego mija z końcem listopada. To jeden ze standardowych terminów sprawozdawczych, który nie został w 2020 r. przesunięty z powodu epidemii. Przypominamy, kogo dotyczy drugi termin i dlaczego jest ważny dla organizacji pożytku.

Organizacje pożytku publicznego (OPP) co roku muszą zamieścić sprawozdanie merytoryczne i finansowe w Internetowej Bazie Sprawozdań Organizacji Pożytku Publicznego. Bazę sprawozdań OPP prowadzi Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Składanie sprawozdań do bazy sprawozdań OPP to ważny obowiązek – od jego realizacji zależy czy OPP będzie mogła zbierać 1%.

Drugi termin dla OPP

Dla organizacji pożytku, które wybrały sobie inny rok obrotowy niż kalendarzowy, przewidziano drugi – PÓŹNIEJSZY – termin składania sprawozdań OPP do bazy NIW.

Ustawa o działalności pożytku wskazuje, że OPP, których rok obrotowy jest inny niż kalendarzowy, zamieszczają sprawozdania w bazie sprawozdań OPP do 30 listopada. W odróżnieniu od innych terminów sprawozdawczych, które w 2020 r. zostały przesunięte z powodu epidemii, ten termin nie zmienił się – nie przesunięto go. Wypada więc, jak co roku, 30 listopada (innym nieprzesuniętym terminem jest termin dot. sprawozdań fundacji, o którym niedawno przypominaliśmy – sprawdź tu!).

OPP, które wybrały sobie inny rok obrotowy niż kalendarzowy – w 2020 r. złóżcie sprawozdania do bazy sprawozdań OPP do 30 listopada! 

Sprawozdanie składamy przez internet

Baza sprawozdań OPP to baza internetowa. Prowadzi ją Narodowy Instytut Wolności i właśnie na stronie NIW dostępna jest baza – formularz, który po zalogowaniu pozwoli nam na zamieszczenie sprawozdania.