Akcja poboru krwi

Rejonowy oddział Polskiego Czerwonego Krzyża we Włocławku organizuje otwartą akcję poboru krwi.

KIEDY I GDZIE?

KIEDY: 5 listopada 2020 roku

GDZIE: ulica 3 maja u wylotu do placu wolności.

Godziny: od 12:30 do 16:30

Pobór krwi odbywać się będzie w specjalnie do tego przystosowanym ambulansie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ?

Krew może oddać każdy zdrowy człowiek w wieku od 18 do 65 lat.

Należy posiadać przy sobie dokument ze zdjęciem, stwierdzający tożsamość wraz z numerem pesel.

 

Wszystkie procedury medyczne i zasady higieny osobistej prowadzone są zgodnie z rozporządzeniami.

POTRZEBNA JEST KAŻDA GRUPA KRWI!!!!!